Mersedes Benz üçin

  • Upgrade Kit For Mercedes Benz W222 S-Class Upgrade to Maybach Model

    “Mersedes Benz W222 S-Class” üçin “Kit” -i “Maybach” modeline täzelemek

    “Mersedes” lýuks sedanynyň iň soňky wersiýasynda hödürlenýän köp sanly täze tehnologiýa we hereketlendiriji bar.Wizual üýtgeşmeleri görmek has kyn.Bir seretseň haýsydygyny aýdyp bilersiňizmi?

    Profil boýunça, 2018 S-Class ozalky görnüşinden zordan tapawutlanýar.Täze tigir görnüşleri bilen bölünen şol bir akymly, ajaýyp beden çyzyklaryna üns beriň.Awtoulagyň möhüm görnüşi, birneme ownuk täzelenişden garaşyşymyz ýaly saklanýar.

    Öňki üç çärýek burçdan has köp üýtgeşiklik görünýär.2018 S-Class täze öň we yzky fasýalary, täze panjara dizaýnlaryny alýar, bularyň hemmesi täzeden işlenip düzülen modeliň köçedäki ata-babalaryndan tapawutlanmagyna kömek edýär.