TOYOTA ÜÇIN
BODY KIT
LEXUS ÜÇIN
MERCEDES BENZ ÜÇIN

wideo ekrany

Beden toplumlary LM-e täzelenýär

Beden toplumlary LM-e täzelenýär

Beden toplumlary LC300-e çenli ýokarlanýar

Beden toplumlary LC300-e çenli ýokarlanýar

“Body Kits” “Panamera” -y täzeleýär

“Body Kits” “Panamera” -y täzeleýär

“Body Kits” “Panamera” -y täzeleýär

“Body Kits” “Panamera” -y täzeleýär

biz hakda

“Basid On Mersedes-Benz”, “Toyota”, “Lexus And Porsche”, LDR ýüzden gowrak üýtgeşme önümini yzygiderli satuwa çykardy.LDR Awtoulag arassalaýyş pudagynda “omöriteleşdirilen önümleri senagatlaşdyrmak we senagat önümlerini özleşdirmek” ösüş ideýasyny öňe sürdi.LDR, ýokary derejeli awtoulag refit ulanyjylarynyň şahsy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Professional dizaýn we ösüş topary bilen “Programma” ýygnamak we gözleg we ösüş merkezleri bar.Hil taýdan, ähli LDR önümleri asyl awtoulagyň ýokary derejeli materialy PP polipropilenden ýasaldy.5 baglanyşykdan, 10 proseduradan we ätiýaçlyk şaýlaryny ýygnamakdan 15 toplumdan soň, önümler 1200 sagatdan gowrak synag edilýär we iň oňat önümler her ulanyja hödürlenýär.

Koprak oka

Iň soňky habarlar we bloglar

 • 2021 Täze dizaýn P ...
  Awgust-08-2021

  2021 Täze dizaýn P ...

  2015-2021 Alphard & Vellfire LM-ni täzeleýär, baş çyrasy, guýruk çyrasy, kapot we korpus ýaly ähli bölekler.1: 1 gurmak hiç hili kynçylyksyz.Eger sen ...
  Koprak oka
 • Näme etmeli K ...
  Awgust-08-2021

  Näme etmeli K ...

  Awtoulagy üýtgetmek, awtoulagyňyzy şahsylaşdyrmagyň ajaýyp usuly bolup biler.Täze garyndy tigirleri, goşmaça faralar goşmak we hereketlendirijini sazlamak, sizi üýtgetmegiň käbir usullary ...
  Koprak oka
 • Automechanika Sha ...
  Awgust-08-2021

  Automechanika Sha ...

  Bütin dünýä awtoulag ekosistemasynyň oýunçylary 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan 4-nji dekabry aralygynda Milli sergide gaýdyp gelýän “Automechanika Shanghai” -nyň 17-nji neşirine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar ...
  Koprak oka