2021 Täze dizaýn önümleri

2015-2021 Alphard & Vellfire LM-ni täzeleýär, baş çyrasy, guýruk çyrasy, kapot we korpus ýaly ähli bölekler.1: 1 gurmak hiç hili kynçylyksyz.

Maşgalany götermek üçin uly mikroawtobus gözleýän bolsaňyz, “Toyota Alphard” saýlap boljak iň oňat wariantlardan biridir.“Alphard” -y (henizem) öz tagamyňyz üçin gaty möhüm hasaplasaňyz we has kaşaň bir zat isleseňiz, “Lexus” -yň size diňe ulagy bar.

“Lexus” hataryna iň soňky goşmaçany hoş geldiňiz.

Maşgalany götermek üçin uly mikroawtobus gözleýän bolsaňyz, “Toyota Alphard” saýlap boljak iň oňat wariantlardan biridir.“Alphard” -y (henizem) öz tagamyňyz üçin gaty möhüm hasaplasaňyz we has kaşaň bir zat isleseňiz, “Lexus” -yň size diňe ulagy bar.

“Lexus” hataryna iň soňky goşmaçany hoş geldiňiz.

Tanyş ýaly görünýär, şeýlemi?Sebäbi markanyň täze flagman MPV aslynda “Alphard”, ýöne “Lexus” -dan garaşjak ähli gowy taraplaryňyza laýyk gelýär.

Adaty “Lexus” görnüşinde LM ullakan eplenç panjara we ES we LS sedanlaryna meňzeş faralar bilen has ýalpyldawuk görnüşe eýe bolýar.Arka tarapynda, bamper bilen utgaşyp, beýleki “Lexus” modellerini ýada salýan özboluşly dizaýn doly ini LED çyrasy bar.Awtoulagyň gapdalyndaky täze tigirler we hrom bezegi “Toyota” -dan “Lexus” -a öwrülmegi tamamlaýar.

new1-2
täze

Daşky üýtgeşmeler eýýäm düýpli bolsa-da, LM-e kaşaň bejergi bermek üçin “Lexus” -yň çykan ýerinde.Ilki bilen ünsüňizi çekjek zat, doly şoferli limuzin tejribesi üçin kabinanyň öň we arka tarapyny bölýän bölüm.Bölümde 26 dýuým oturdylan displeý, holodilnik, sagat we zontik ammary bar.Diňe iki yzky oturgyjyň bolmagy, merkezi konsoldaky sensor paneli arkaly kabinanyň we oturgyçlaryň köpüsine gözegçilik edip bilýänlere amatly rahatlyk berýär.

2019-njy ýylyň Şanhaý awtoulag sergisinde görkezilen “Lexus LM” dört orunlyk görnüş bolup, tekiz eplenip bilýän janköýer yzky oturgyçlarydyr.Şeýle-de bolsa, kaşaň marka, üç hatar oturgyçly ýedi orunlyk görnüşiň “ulagy maşgala ulaglary üçin ulanmagy maksat edinýän işewür hünärmenler” üçin hem elýeterlidigini goşýar.

“Lexus LM” Hytaýda elýeterli bolar we ýakyn wagtda Aziýa bazarlaryny saýlar.Iki görnüşde - LM 350 we LM 300h - şeýle hem öň tigirli we ähli tigirli konfigurasiýalarda elýeterli bolar.Gibrid üçin 2,5 litrlik Atkinson aýlawly güýç güýji bilen birlikde hereketlendirijiniň we hereketlendirijiniň görnüşleriniň diňe Alfarddan geçirilendigi gaty ähtimal.

Soňky döwürde Metro Manilada traffigiň nähili erbet bolandygyny göz öňünde tutsak, “Lexus LM” ýerli ýerlerde ilkinji gezek çyksa, uly zarba urar.Elbetde, LM-de bolan bolsak, ulagda dykylmagymyza garşy bolmaz.


Iş wagty: Awgust-08-2021